7.10 Wybory do Samorządu Uczniowskiego!

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego to – NAJWAŻNIEJSZE WYBORY!

Ważne terminy:

 • 7 października WYBORY (cisza wyborcza)
 • Kampania wyborcza 30.09-4.10
 • Rada Klasowa zgłasza nazwisko kandydata do sekretariatu szkoły najpóźniej 7 dni przed terminem wyborów do Opiekuna Samorządu. Zgłoszenie następuje w wyniku złożenia listy poparcia min. 10 uczniów. Zgłoszenie kandydatów najpóźniej do 30.09 do godz. 16:00.
 • Kadencja władz samorządu uczniowskiego trwa 2 lata.

Pobierz Ordynację Wyborczą: Ordynacja_2019
Pobierz Plakat wyborczy: Plakat

O czym mówi ordynacja wyborcza?

 • W akcie wyborczym mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII.
 • Czynne oraz bierne prawo wyborcze nie przysługuje uczniom zawieszonym w prawach ucznia (Art. 5 i 6, Rozdział 2 „Prawo wyborcze”).
 • Kampania może być prowadzona jedynie na terenie szkoły. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej w trakcie zajęć lekcyjnych.
 • Głosowanie jest tajne.
 • Spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów konstytuuje się 3-osobowy Zarząd SU, którymi są: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
 • Materiały wyborcze (np. ulotki, zdjęcia, plakaty, hasła wyborcze), powinny zawierać wyraźne oznaczenia kandydata lub komitetu wyborczego.
 • Materiały wyborcze, o których mowa w art.24 wolno zamieszczać tylko w wyznaczonych do tego miejscach tj.: na tablicy Samorządu Uczniowskiego, na tablicach na parterze, w gazetkach klasowych w salach lekcyjnych.
 • Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by można je było usunąć bez powodowania szkód. Po zakończeniu kampanii wyborczej wszystkie materiały należy usunąć. Za usunięcie materiałów odpowiadają kandydaci oraz ich komitety.

Protesty wyborcze. Ważność wyborów.

 • Wszelkie protesty i zażalenia w trakcie kampanii wyborczej uczniowie i pracownicy szkoły składają na ręce wychowawców lub dyrektora szkoły.
 • Protest przeciwko ważności wyborów do Zarządu SU uczniowie mogą wnosić na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów.
 • Wnoszący protest powinien wykazać, że złamane zostały przepisy Ordynacji Wyborczej lub przedstawić inne zarzuty.
 • Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Samorządu i Rady Pedagogicznej może ogłosić nieważność wyborów i podjąć decyzje o przeprowadzeniu ponownych wyborów.

NIECH WYGRAJĄ NAJLEPSI!

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si laRobe de mariée mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariée courte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.
Andas organza bröllop för bruden att bära ganska tunn. Visa din perfekt kropp. Spets charm, så du gör den vackraste bruden.Spets har alltid varit populärt på senare år.Lite mikrolins bröllop. Hotande känsla är mycket mer utsatta än sexig, genombrutna spets brud brudklänning, kjol Puff En vackerbröllopsklänningargrekisk gudinna axel diamant spets brudklänning, eleganta vackra färska vattenlösliga spets blommor. Ren skönhet. Det älskar.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 fashion show golvet, ryggen full av detaljer
Li Ning · 2016 Sudirman Cup world mixed team badminton championship in Guangzhou successfully concludedof, in these days, the New Cheap Jersey of China became the hot topic in everyone.In the match, many people found that Chinese athletes shirts was being washed up, like stick in the body and seems to sweat poor.But after the interview of yesterday and know that, although already the shirts was soaked from the surface, but the athletes did feel very dry and comfortable, which is New cheapcheap jerseys Jersey’s high-tech location.
Hanzhengjie clothing wholesale market in Wuhan-Hanzhengjie Hankou is the earliest history of Central Street, thousands of merchants, commodity flow of the land dispute. Hankou’s name can be said to be named because of Shaanxi traders, namely the Han River into the Yangtze River mouth. The HankouWholesale jerseys prosperous, and Hanzhengjie inseparable. Mainly in three Shu Street, Canton Lane, large folder Street and a new street along the perimeter, with the center of the mall, the youngest town building two large apparel clothing indoor market. Business area dating square meters, nearly 2,000 business households.
ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so Wholesale jerseyswearing more stylish.GUIRENNIAO-This logo is a spiritual totem, smooth graphics implication unstoppable force; flexible deliver an elegant arc movement, strength and speed of the United States, a symbol of passion and rationality publicity “Heart” and “meaning”, “concept” unity; pass the fearless and enterprising mind, showing beyond the realm of self, to unstoppable force to create the future.
There are a lot of fans in identifying the authenticity of the above cheap jerseys have great distress, so here to i will show you some methods to definitely affordable inexpensive cheap jerseys : Firstly, we should look at if it is working fine. China has been called the world’s factory, a lot cheap jerseys factories in China have foundries, but our cheap jerseys are all from here! Secondly, should to see whether it is the , we all know that it is difficult to get out of print once a genuine cheap jersey was print. and we have all kind of stocka on the whole website, in other words, we have all you want ! Finally, look at the price, our price is not necessarily the lowest in the whole website but it must be most fair on the whole website, we certainly you will not regret later when you buy it. Of course, except that cheap cheap jerseys jerseys, we also have the other products, such as socks, leggings and some other related products, everyone can enjoy the best services of here!