Homeschooling

Oferta dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej  Moja Szkoła im. Wandy Chotomskiej w Łomiankach spełniających obowiązek szkolny w edukacji domowej.                                                 

Wariant  A (podstawowy):

Szkoła zapewnia:

 1. Wydanie dziecku legitymacji uczniowskiej.
 2. Udostępnienie rodzicom dostępu do Dziennika Internetowego LIBRUS.
 3. Prowadzenie dokumentacji procesu nauczania dziecka.
 4. Podanie na początku każdego roku szkolnego informacji o wymaganiach programowych i egzaminacyjnych z każdego przedmiotu oraz o kryteriach oceniania.
 5. Podanie rodzicom, co najmniej na dwa miesiące przed datą zakończenia roku szkolnego, informacji na temat terminów pisemnych i ustnych egzaminów klasyfikacyjnych.
 6. Udostępnianie, na życzenie rodziców, „pustych” prac klasowych przeprowadzanych w klasie.
 7. Zapewnienie
  a) dwa razy po 1 godzinie konsultacji w ciągu roku szkolnego z każdego przedmiotu podlegającego obowiązkowemu egzaminowi klasyfikacyjnemu w klasach 1-3
  b) jednej  godziny konsultacji z każdego przedmiotu egzaminacyjnego w klasach 4-6.
 8. Przeprowadzenie pisemnych i ustnych egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązujących przedmiotów i wystawienie na ich podstawie ocen końcowych (koniec roku szkolnego).
 9. Wydanie świadectwa.

Umożliwienie udziału w wydarzeniach szkolnych i klasowych (uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, koncert świąteczny, kiermasz świąteczny, Wieczornica 11 listopada, Wigilia szkolna, „Pisankowo”, święto szkoły itd.) zgodnie z harmonogramem roku szkolnego i po zgłoszeniu obecności dziecka wychowawcy (telefonicznie, za pomocą Librusa).

 

Wariant  B (rozszerzony):

Szkoła umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z następujących zajęć:

 1. Udział w zajęciach świetlicowych w godzinach 15.00-18.00
 2. Uczestnictwo w kółkach zainteresowań (po uprzednim wypełnieniu deklaracji udziału w zajęciach).
 3. Udział w dodatkowych zajęciach fakultatywnych (według opłat zawartych w ofercie)
 4. Udział w wycieczkach edukacyjnych i lekcjach muzealnych (według opłat obowiązujących całą klasę, po zgłoszeniu obecności dziecka wychowawcy)
 5. Udział w dłuższych wyjazdach klasowych (a zwłaszcza w tzw. „zielonych szkołach”), rozpatrywany indywidualnie dla każdego dziecka.
 6. Udział w wybranych, obowiązkowych zajęciach dydaktycznych (np. WF, języki obce, itd.), rozpatrywany indywidualnie przez Dyrekcję szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.

 

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si laRobe de mariée mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariée courte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.
Andas organza bröllop för bruden att bära ganska tunn. Visa din perfekt kropp. Spets charm, så du gör den vackraste bruden.Spets har alltid varit populärt på senare år.Lite mikrolins bröllop. Hotande känsla är mycket mer utsatta än sexig, genombrutna spets brud brudklänning, kjol Puff En vackerbröllopsklänningargrekisk gudinna axel diamant spets brudklänning, eleganta vackra färska vattenlösliga spets blommor. Ren skönhet. Det älskar.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 fashion show golvet, ryggen full av detaljer
Li Ning · 2016 Sudirman Cup world mixed team badminton championship in Guangzhou successfully concludedof, in these days, the New Cheap Jersey of China became the hot topic in everyone.In the match, many people found that Chinese athletes shirts was being washed up, like stick in the body and seems to sweat poor.But after the interview of yesterday and know that, although already the shirts was soaked from the surface, but the athletes did feel very dry and comfortable, which is New cheapcheap jerseys Jersey’s high-tech location.
Hanzhengjie clothing wholesale market in Wuhan-Hanzhengjie Hankou is the earliest history of Central Street, thousands of merchants, commodity flow of the land dispute. Hankou’s name can be said to be named because of Shaanxi traders, namely the Han River into the Yangtze River mouth. The HankouWholesale jerseys prosperous, and Hanzhengjie inseparable. Mainly in three Shu Street, Canton Lane, large folder Street and a new street along the perimeter, with the center of the mall, the youngest town building two large apparel clothing indoor market. Business area dating square meters, nearly 2,000 business households.
ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so Wholesale jerseyswearing more stylish.GUIRENNIAO-This logo is a spiritual totem, smooth graphics implication unstoppable force; flexible deliver an elegant arc movement, strength and speed of the United States, a symbol of passion and rationality publicity “Heart” and “meaning”, “concept” unity; pass the fearless and enterprising mind, showing beyond the realm of self, to unstoppable force to create the future.
There are a lot of fans in identifying the authenticity of the above cheap jerseys have great distress, so here to i will show you some methods to definitely affordable inexpensive cheap jerseys : Firstly, we should look at if it is working fine. China has been called the world’s factory, a lot cheap jerseys factories in China have foundries, but our cheap jerseys are all from here! Secondly, should to see whether it is the , we all know that it is difficult to get out of print once a genuine cheap jersey was print. and we have all kind of stocka on the whole website, in other words, we have all you want ! Finally, look at the price, our price is not necessarily the lowest in the whole website but it must be most fair on the whole website, we certainly you will not regret later when you buy it. Of course, except that cheap cheap jerseys jerseys, we also have the other products, such as socks, leggings and some other related products, everyone can enjoy the best services of here!