Język Angielski – jak uczymy?

METODA CLIL W MOJEJ SZKOLE

Content and Language Integrated Learning – czyli Zintegrowane Nauczanie Języka i Treści Przedmiotowych

¢  CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania treści niejęzykowych, co pozwala rozwijać wiedzę przedmiotową oraz  znajomość języka obcego.

¢  Wprowadzenie tego podejścia do codziennej praktyki szkolnej przyczynia się do  wzrostu poziomu umiejętności językowych i wiedzy przedmiotowej uczniów. Nazywamy  to terminem edukacji zintegrowanej.

¢  Efektywność podejścia CLIL opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy nauczycielami języka obcego i przedmiotu.

CLIL REALIZOWANY JEST PRZEZ

¢  Nauczyciela języka, który realizuje w języku angielskim treści przedmiotowe,

¢  Nauczyciela innego przedmiotu, który  wykorzystuje język jako narzędzie do przekazywania wiedzy w danej dziedzinie,

¢  Współpracę nauczycieli – opracowywane materiały powinny uwzględniać potrzeby zarówno nauczyciela języka angielskiego, jak i nauczyciela innego przedmiotu (włączając edukację wczesnoszkolną). 

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W MOJEJ SZKOLE

¢  Interdyscyplinarny system nauczania języka angielskiego – integrowanie treści z zakresu wiedzy przedmiotowej z językiem angielskim (oraz, w miarę możliwości, z językiem  hiszpańskim na drugim etapie nauczania) 

¢  Zwiększenie ilości godzin języka angielskiego z jednoczesnym przesunięciem akcentu na komunikację, oraz urozmaicenie metod nauczania o „żywą naukę języka”

¢  Nauczanie przedmiotowe z elementami języka angielskiego – (w procesie decyzji) – drugi etap nauczania (klasy IV-VIII)

JĘZYK ANGIELSKI – KLASY I-III

7 godzin/tygodniowo, w tym:

¢  English lesson  3 godz. (z podziałem na grupy  wg stopnia zaawansowania)

¢ Key to learning 1 godz.

¢  Music & Art English 1 godz.

¢  Drama 1 godz.

¢  Communication 1 godz.

¢  Przygotowanie do egzaminów YLE – dla chętnych

 

JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VIII

Język angielski – 7 godzin/tygodniowo, w tym:

¢  English lesson 3 godz. (z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania);

¢  Drama 1 godz.

¢  Communication 1 godz.

¢  Projects 1 godz.

¢  Przygotowanie do egzaminu 1 lub 2 godz.

¢  Przygotowania do certyfikatów dla chętnych.

 

UZUPEŁNIENIE NAUCZANIA JĘZYKÓW

¢  Wolontariat w szkole – wolontariusz obecny procesie dydaktycznym, na przerwach oraz w opiece świetlicowej;

¢  Zorganizowanie biblioteczki książek w j. angielskim i hiszpańskim – na obu poziomach nauki;

¢  Nawiązanie kontaktu ze szkołą w Europie, np. w Holandii (wymiana korespondencji, w przyszłości wymiana uczniów na kilkudniowe pobyty)

¢  Zielona szkoła z językiem angielskim

¢  Współpraca z XXXIV L.O. im. Miguela de Cervantesa

 

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si laRobe de mariée mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariée courte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.
Andas organza bröllop för bruden att bära ganska tunn. Visa din perfekt kropp. Spets charm, så du gör den vackraste bruden.Spets har alltid varit populärt på senare år.Lite mikrolins bröllop. Hotande känsla är mycket mer utsatta än sexig, genombrutna spets brud brudklänning, kjol Puff En vackerbröllopsklänningargrekisk gudinna axel diamant spets brudklänning, eleganta vackra färska vattenlösliga spets blommor. Ren skönhet. Det älskar.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 fashion show golvet, ryggen full av detaljer
Li Ning · 2016 Sudirman Cup world mixed team badminton championship in Guangzhou successfully concludedof, in these days, the New Cheap Jersey of China became the hot topic in everyone.In the match, many people found that Chinese athletes shirts was being washed up, like stick in the body and seems to sweat poor.But after the interview of yesterday and know that, although already the shirts was soaked from the surface, but the athletes did feel very dry and comfortable, which is New cheapcheap jerseys Jersey’s high-tech location.
Hanzhengjie clothing wholesale market in Wuhan-Hanzhengjie Hankou is the earliest history of Central Street, thousands of merchants, commodity flow of the land dispute. Hankou’s name can be said to be named because of Shaanxi traders, namely the Han River into the Yangtze River mouth. The HankouWholesale jerseys prosperous, and Hanzhengjie inseparable. Mainly in three Shu Street, Canton Lane, large folder Street and a new street along the perimeter, with the center of the mall, the youngest town building two large apparel clothing indoor market. Business area dating square meters, nearly 2,000 business households.
ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so Wholesale jerseyswearing more stylish.GUIRENNIAO-This logo is a spiritual totem, smooth graphics implication unstoppable force; flexible deliver an elegant arc movement, strength and speed of the United States, a symbol of passion and rationality publicity “Heart” and “meaning”, “concept” unity; pass the fearless and enterprising mind, showing beyond the realm of self, to unstoppable force to create the future.
There are a lot of fans in identifying the authenticity of the above cheap jerseys have great distress, so here to i will show you some methods to definitely affordable inexpensive cheap jerseys : Firstly, we should look at if it is working fine. China has been called the world’s factory, a lot cheap jerseys factories in China have foundries, but our cheap jerseys are all from here! Secondly, should to see whether it is the , we all know that it is difficult to get out of print once a genuine cheap jersey was print. and we have all kind of stocka on the whole website, in other words, we have all you want ! Finally, look at the price, our price is not necessarily the lowest in the whole website but it must be most fair on the whole website, we certainly you will not regret later when you buy it. Of course, except that cheap cheap jerseys jerseys, we also have the other products, such as socks, leggings and some other related products, everyone can enjoy the best services of here!