Oferta edukacyjna Mojej Szkoły

Oferta edukacyjna Mojej Szkoły, poza tym, że realizuje podstawę programową, opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i oczekiwaniach dzieci, odwołuje się do ich doświadczeń, a także przygotowuje do życia w zmieniających się warunkach i sytuacjach.

Marzeniem każdego rodzica i każdego dobrego nauczyciela jest to, aby samopoczucie dziecka stojącego u progu szkolnej edukacji było jak najlepsze oraz aby jego wszelkie talenty i umiejętności były rozwijane i udoskonalane. Nasze liczne kółka zainteresowań oraz nacisk na obowiązkowe przedmioty dodatkowe  sprawiają, że oferta jest bogatsza od tego, co proponuje wiele innych szkół. Ponadto, poprzez przeprowadzany przez nas test inteligencji wielorakich uzyskujemy wiedzę, dzięki której możemy dostosować zajęcia do profilu uczenia się dzieci.

Według zaleceń Unii Europejskiej, popartych stanowiskiem MEN, do programów szkolnych wprowadzono następujące treści, które w Mojej Szkole stają się priorytetem: 

  • Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się. Kładziemy nacisk na inwencję ucznia; na to, aby wykazywał się samodzielnością i niezależnością oraz wymyślał, planował, opracowywał i wykonywał postawiony przed sobą cel lub zadanie. 
  • Skuteczna komunikacja poprzez znajomość języków obcych, oraz opanowanie nowych technologii komunikacyjnych (zajęcia TUS prowadzone przez doświadczonego pedagoga, zwiększenie i zróżnicowanie programu zajęć języka angielskiego, wprowadzenie dodatkowego języka obcego).
  • Efektywne współdziałanie w zespole mające na celu wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadanie oraz budowanie przyjaznej atmosfery i wzajemnego zaufania (realizowane w każdym roku szkolnym prace projektowe angażująca wszystkie klasy). 
  • Twórcze rozwiązywanie problemów poprzez kreatywne i niestandardowe podejście do zadania. Wykorzystywanie systemu nagród, dążenie do nieoczywistych rozwiązań oraz pobudzanie myślenia na wielu rozmaitych płaszczyznach (np. zajęcia Twórcze Myślenie, zajęcia projektowe, Science). 
  • Efektywne posługiwanie się techniką informacyjną. Stawiamy na naukę świadomego wykorzystywania osiągnięć współczesnej techniki bez uzależniającego i bezkrytycznego stosunku do nowoczesnych technologii (zajęcia komputerowe ze specjalistą, pracownia komputerowa, kółko multimedialne – SIECIAKI,  żywy i aktualizowany fanpage szkoły na portalu Facebook). 
  • Zwiększenie liczby zabaw ruchowych, będących niezbędnym elementem nauki oraz integracji myślenia z działaniem (edukacyjna kinezjologia Paula Dennisona), a także zwiększenie liczby zajęć prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego, spacery i zajęcia w terenie (Basen, Judo, Karate, elementy Original Play, Gimnastyka korekcyjna). 

 

Ramowy Plan Nauczania  Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła im. Wandy Chotomskiej w Łomiankach

I etap edukacyjny

Zajęcia obowiązkowe, objęte opłatą czesnego:

Rok szkolny 2020/2021
-Edukacja wczesnoszkolna  16 +2
-Język angielski 7
 w  tym zajęcia:  
Programowe  
aktywizujące: SCIENCE, ANGIELSKI DOOKOŁA ŚWIATA  
MUSIC & ART.   
-Religia/ FILOZOFIA (do decyzji) 2
-TUS (trening umiejętności społecznych 1
-Wychowanie fizyczne 4


II etap edukacyjny

Zajęcia obowiązkowe, objęte opłatą czesnego:

 

Rok szkolny 2020/2021
-Język polski 5
-Język angielski 7
W tym zajęcia:  
programowe  
aktywizujące:  
Music &Art, Laboratorium naukowe, Angielski dookoła świata, CBC  
Literature  
-Matematyka 4, 5 
-Informatyka 1
-Historia i społeczeństwo 1,2
-Przyroda 2
-Biologia    2
-Chemia     2
-Fizyka                            2
-Muzyka/MUSIC & ART.  1
-Język hiszpański 2
-Religia/filozofia (do decyzji)

-TUS (trening umiejętności społecznych)

2

1

FOS (funkcjonowanie osobiste i społeczne) 1
-Wychowanie fizyczne 4
-Godzina wychowawcza 1

 

 

Opieka świetlicowa/zajęcia dodatkowe 15:00-18:00
Opieka świetlicowa 7:30-8:15Rozpoczęcie zajęć o godz. 8:15, zakończenie około godz. 15:00

Oferta  zajęć dodatkowych:

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si laRobe de mariée mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariée courte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.
Andas organza bröllop för bruden att bära ganska tunn. Visa din perfekt kropp. Spets charm, så du gör den vackraste bruden.Spets har alltid varit populärt på senare år.Lite mikrolins bröllop. Hotande känsla är mycket mer utsatta än sexig, genombrutna spets brud brudklänning, kjol Puff En vackerbröllopsklänningargrekisk gudinna axel diamant spets brudklänning, eleganta vackra färska vattenlösliga spets blommor. Ren skönhet. Det älskar.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 fashion show golvet, ryggen full av detaljer
Li Ning · 2016 Sudirman Cup world mixed team badminton championship in Guangzhou successfully concludedof, in these days, the New Cheap Jersey of China became the hot topic in everyone.In the match, many people found that Chinese athletes shirts was being washed up, like stick in the body and seems to sweat poor.But after the interview of yesterday and know that, although already the shirts was soaked from the surface, but the athletes did feel very dry and comfortable, which is New cheapcheap jerseys Jersey’s high-tech location.
Hanzhengjie clothing wholesale market in Wuhan-Hanzhengjie Hankou is the earliest history of Central Street, thousands of merchants, commodity flow of the land dispute. Hankou’s name can be said to be named because of Shaanxi traders, namely the Han River into the Yangtze River mouth. The HankouWholesale jerseys prosperous, and Hanzhengjie inseparable. Mainly in three Shu Street, Canton Lane, large folder Street and a new street along the perimeter, with the center of the mall, the youngest town building two large apparel clothing indoor market. Business area dating square meters, nearly 2,000 business households.
ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so Wholesale jerseyswearing more stylish.GUIRENNIAO-This logo is a spiritual totem, smooth graphics implication unstoppable force; flexible deliver an elegant arc movement, strength and speed of the United States, a symbol of passion and rationality publicity “Heart” and “meaning”, “concept” unity; pass the fearless and enterprising mind, showing beyond the realm of self, to unstoppable force to create the future.
There are a lot of fans in identifying the authenticity of the above cheap jerseys have great distress, so here to i will show you some methods to definitely affordable inexpensive cheap jerseys : Firstly, we should look at if it is working fine. China has been called the world’s factory, a lot cheap jerseys factories in China have foundries, but our cheap jerseys are all from here! Secondly, should to see whether it is the , we all know that it is difficult to get out of print once a genuine cheap jersey was print. and we have all kind of stocka on the whole website, in other words, we have all you want ! Finally, look at the price, our price is not necessarily the lowest in the whole website but it must be most fair on the whole website, we certainly you will not regret later when you buy it. Of course, except that cheap cheap jerseys jerseys, we also have the other products, such as socks, leggings and some other related products, everyone can enjoy the best services of here!